Stadiul de pregatire a unitatilor scolare pentru deschiderea noului an scolar 2014-2015, la nivelul judetului Neamt

admin-ajax.php
Reclama sponsorizata
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

       Într-un comunicat de presă se arată că echipa managerială a ISJ Neamţ a stabilit încă din luna iulie, priorităţile instituţiei în vederea deschiderii în bune condiţii a noului an de învăţământ care au vizat:

 1. monitorizarea stadiului lucrărilor de reparaţii curente şi igienizare a spaţiilor şcolare;

 2. aprovizionarea cu combustibil a unităţilor şcolare;

 3. obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare;

 4. alte aspecte care ţin de organizarea şi exploatarea funcţională a spaţiilor de învăţământ;

 5. aspecte care ţin de asigurarea securităţii elevilor.

 1. Monitorizarea stadiului lucrărilor de reparaţii curente şi igienizare a spaţiilor şcolare

Din verificările efectuate în lunile iulie şi august precum şi din informările realizate de conducerile de şcoli, rezultă că lucrările de igienizare şi de reparaţii curente sunt în curs de finalizare în peste 90% dintre unităţile şcolare, procentele de realizare a acestor lucrări sunt între 80% şi 100%.

Menţionăm faptul că în unităţile şcolare lucrările de reparaţii curente se realizează, în cea mai mare parte, cu resurse proprii (muncitori de întreţinere, administratori, personal de îngrijire).

Conducerile şcolilor nemţene au acţionat pentru realizarea lucrărilor de igienizare în spaţiile de învăţământ (holuri, săli de clasă, laboratoare şi cabinete, săli de grădiniţă, grupuri sanitare etc.).

De asemenea, în toate şcolile s-au realizat, în vacanţa de vară, lucrări de reparaţie a mobilierului, de estetizare a spaţiilor de învăţământ, de asigurare a funcţionalităţii unor utilităţi: centrale termice, sobe, sisteme de încălzire diverse.

Aceste tipuri de lucrări sunt finalizate sau în curs de finalizare în cele mai multe dintre unităţile şcolare. Termenul pe care şi l-au asumat conducerile de şcoli pentru a finaliza aceste activităţi este de 14.09.2014.

Din fonduri proprii şi cu materiale primite de la primării s-au realizat reparaţii interioare şi exterioare, s-au amenajat terenurile de sport, s-au reparat gardurile, s-au amenajat spaţiile verzi. În toate unităţile de învăţământ există spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea claselor pregătitoare. Conducerile de şcoli au stabilit locaţiile spaţiilor în care vor fi şcolarizaţi elevii de la clasa pregătitoare în conformitate cu standardele specifice în domeniu.

Directorii unor şcoli în care s-a mărit numărul de clase pregătitoare au făcut demersuri pentru achiziţionarea mobilierului specific funcţionării clasei pregătitoare. O parte dintre aceste şcoli au primit deja mobilierul contractat.

 1. Aprovizionarea cu combustibil

Pe baza informările pe care le deţinem până la această dată apreciem că majoritatea covârşitoare a şcolilor şi grădiniţelor verificate sunt pregătite pentru sezonul rece şi dispun de mijloacele de încălzire necesare. Astăzi, situaţia se prezintă astfel: 224 de şcoli au asigurat combustibilul în procente de 90-100%, iar celelalte şcoli au în stoc procente mai mici, dar există speranţe că se va finaliză aprovizionarea cu combustibil în timp util.

 1. Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare

Unităţile şcolare au întreprins demersuri în vederea obţinerii/reînnoirii autorizaţiilor sanitare de funcţionare. Din cele 256 de unităţi şcolare (cu personalitate juridică, structuri ale şcolilor cu personalitate juridică, grădiniţe, corpuri de clădire), 210 vor funcţiona cu autorizaţie sanitară, iar 46 nu au, până la această dată, autorizaţie sanitară de funcţionare. Principalele cauze pentru care nu au fost eliberate autorizaţiile sanitare de funcţionare sunt:

 • existenţa sursei de apă potabilă (25 de unităţi nu au apă în şcoală, în timp ce 231 de unităţi au sursă de apă în şcoală);

 • existenţa reţelei de canalizare (95 de unităţi nu au reţea de canalizare, iar 161 de unităţi au reţea de canalizare);

 • starea generală a corpurilor de clădire.

 1. Alte aspecte care ţin de organizarea şi exploatarea funcţională a spaţiilor de învăţământ

Învăţământul profesional – o prioritate pentru învăţământul preuniversitar în vederea dezvoltării clasei de mijloc a societăţii, care are drept scop pregătirea de meseriaşi de elită în toate domeniile.Toate unităţile şcolare au asigurat spaţiile educaţionale necesare desfăşurării activităţilor instructiv – educative şi de dezvoltare a competenţelor elevilor prin amenajarea spaţiilor necesare în instruirea practică.La învăţământul profesional de zi de stat şi particular, la nivelul judeţului Neamţ s-au propus 25 de clase la învăţământul de masă şi 3 clase la învăţământul special. S-au înscris 599 de elevi şi după etapa a doua de ocupare au rămas 130 de locuri libere pentru etapa a treia. Procentul de ocupare la nivelul judeţului este de 81,5% faţă de media anuală de 66%.

 1. Aspecte care ţin de asigurarea securităţii elevilor

Transportul şcolar al elevilor a ajuns la nivel naţional şi inclusiv la nivelul judeţului Neamţ o necesitate, ştiut fiind faptul că natalitatea a scăzut în ultimii 15 ani, foarte multe unităţi şcolare au fost comasate, elevi mai puţini în unele comunităţi locale, distanţa mare între localităţi până la prima unitate şcolară unde trebuie să se deplaseze elevii pentru a participa la procesul instructiv-educativ.Pentru anul şcolar 2014-2015,judeţului Neamţ îi sunt repartizate un număr de 38 de microbuze în două serii repatizate astfel:

 • in prima serie, MEN a repartizat 16 microbuze din care 2 au fost preluate de la Bucureşti, 10 sunt găzduite în spaţiul instituţii I.S.U.(din lipsă de spaţiu/parcare la ISJ ) şi 4 microbuze vor veni în această perioadă;

 • în etapa a doua sunt repartizate 22 de microbuze care vor fi distribuite în funcţie de nevoi şi necesităţi, conform solicitărilor unităţilor şcolare.

Alte aspecte complementare care contribuie la creşterea calităţii în educaţie

 • Continuarea programului „Şcoala de după şcoală” – introducerea acestui program la învăţământul primar, cu masa de prânz/pacheţel, pregătirea lecţiilor, etc.,conform metodologiei nr.5349/07.09.2011 care sprijină şi completează partea educaţională prin programul de pregătire a lecţiilor şi dezvoltă la elevi abilităţi şi competenţe de socializare prin participarea acestora la activităţi extracurriculare şi non-formale.

 • La nivelul judeţului Neamţ 13 unităţi şcolare implementează acest program şi menţionăm: Şcoala Gimnazială „V. Alecsandri” Roman, Şcoala Gimnazială nr. 2 Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială nr. 5 Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială nr. 8 Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială nr. 11 Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială „Costache Negri” Roman, Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig, Liceul Tehnologic “Spiru Haret” Piatra-Neamţ, Liceul Tehnologic Vânători, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra-Neamţ, Şcoala Gimnazială “Constantin Panţiru” Grinţieş, Şcoala Gimnazială “Vasile Mitru” Taşca, Şcoala Gimnazială Tupilaţi;

 • Implementarea proiectului „Fii voluntar în prima zi de şcoală” care este o continuare a activităţilor de voluntariat dezvoltate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi are drept scop promovarea voluntariatului în rândul inspectorilor şcolari, a reprezentanţilor comunităţii, a managerilor şi a cadrelor didactice din unităţile şcolare prin implicarea acestora ca voluntari în organizarea acţiunilor de colectare de fonduri din care se vor achiziţiona „Trusoul şcolarului” (îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare, etc.) pentru copiii ce provin din familii defavorizate social. Ne propunem ca în acest an şcolar să dezvoltăm parteneriate de colaborare cu instituţii descentralizate din judeţ, Societăţi comeriale, Societăţi private, Fundaţii, Asociaţii, O.N.G.-uri, Trusturi media, persoane fizice, etc., care pot să sprijine copiii necăjiţi să frecventeze şcoala. Invităm potenţialii voluntari să ni se alăture în această campanie, şi, în prima zi de şcoală să păşească pragul sălii de clasă împreună cu un copil ce provine din familii defavorizate social, deoarece la nivelul judeţului sunt foarte mulţi copii care nu frecventează şcoală din cauza sărăciei, a lipsei de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite, etc. Rugăm reprezentanţii Primăriilor, Consilierii judeţeni, locali de la nivelul comunităţii, reprezentanţii instituţiilor, etc, să ni se alăture la această campanie pentru a oferi copiilor necăjiţi „Trusoul şcolarului” în prima zi de scoală.

Priorităţi ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ pentru anul şcolar 2014-2015

În vederea proiectării şi realizării unui proces de învăţământ bazat pe principii ale eficienţei, echipa managerială a ISJ Neamţ îşi propune domeniile prioritare, strategiile şi obiectivele pentru întreg anul şcolar 2014-2015. Liniile directoare, din această perspectivă, concretizează cele şase domenii funcţionale pe care îşi structurează activitatea instituţia judeţeană, includ:

 1. inspecţia şcolară;

 2. curriculum şi controlul asigurării calităţii în educaţie;

 3. resurse umane şi materiale;

 4. dezvoltarea resurselor umane;

 5. relaţii comunitare şi dezvoltare de proiecte şi parteneriate europene;

 6. management instituţional descentralizat.

Reclama sponsorizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>