Seminarul Teologic Liceal “Sfintii Imparati Constantin si Elena” Piatra Neamt

seminar_piatra
Reclama sponsorizata
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Seminarul a fost înființat în anul 1996 din inițiativa Dr. Daniel Ciobotea, pe atunci mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Neavând personalitate juridică din partea Ministerului Educației și Cercetării, Seminarul nu dispunea de o clădire proprie, cursurile desfășurându-se la Grupul Școlar nr. 9 din Piatra Neamț, spațiul de cazare și masa fiind asigurate de Grupul Școlar Gheorghe Cartianu. Începând cu anul școlar 1997-1998, orele de curs se desfășoară în aceeași clădire care asigura cazarea elevilor. La data de 24 iunie 2002, școala teologică obține statutul de personalitate juridică prin Ordinul 3994 a Ministrului Educației și Cercetării.

Corpul profesoral

 • Pc. pr. prof. Cojan Dan Ovidiu – Director

Titular, Grad didactic II Discipline: Dogmatică, Studiul biblic al Vechiului și Noului Testament

 • Pc. pr. prof. Oprea Ștefan

Titular, Grad didactic I Discipline: Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria Bisericească Universală, Noul Testament, Istoria Religiilor

 • Pc. pr. prof. Bogdan Constantin

Titular, Grad didactic I Discipline: Muzică psaltică, Omiletică, Catehetică, Morală, Liturgică

 • Pc. pr. prof. Iftimie Ciprian – Spiritual

Suplinitor Discipline: Spiritualitate

 • Prof. Mihăilă Oana

Suplinitor, Grad didactic definitivat Discipline: Limba engleză

 • Prof. Bălțatu Daniela

Titular, Grad didactic II Discipline: Socio-Umane

 • Prof. Secară Codruța

Suplinitor, Grad didactic I Discipline: Matematică

 • Prof. Tincă Lăcrămioara

Titular, Grad didactic I Discipline: Limba greacă

 • Prof. Mihăilă Oana

Suplinitor, Grad didactic definitivat Discipline: Limba franceză

 • Prof. Corugă Marius

Suplinitor, Grad didactic definitivat Discipline: Muzică liniară

 • Prof. Borșuc Viorica

Suplinitor, Grad didactic I Discipline: Limba și literatura română

 • Prof. Popa Micșunica

Suplinitor, Grad didactic I Discipline: Fizică

 • Prof. Duca Carmen

Suplinitor, Grad didactic I Discipline: Geografie

 • Prof. Ghineț Alexandru

Suplinitor, grad didactic debutant Discipline: Educație fizică

 • Prof. Idiceanu Ioana

Suplinitor, Grad didactic I Discipline: Chimie

 • Prof. Gârbea Oana

Suplinitor, Grad didactic II Discipline: Desen

 • Prof. Micu Vladimir

Suplinitor, Grad didactic II Discipline: Istorie

 • Prof. Greșanu Camelia

Suplinitor, Grad didactic I Discipline: Biologie

 • Tudor Carmen – Secretară

Revista școlii

Revista școlii se numește Lumină lină și de adresează persoanelor ce doresc să-și aprofundeze cunoștințele religioase. Articole din revistă: Tâlcuiri la Epistola a doua către Corintheni. Sfântul Ioan Gură de Aur – recenzie Macovei Cosmin Alexandru, clasa a XII-a:

Atunci când ne referim la Sfântul Ioan Gură de Aur, imaginea asociată acestuia este cea a unui mare trăitor a învățăturii Mântuitorului Hristos, a unui mare păstor de suflete. Însă personalitatea sa nu poate fi conturată pe deplin fără a evidenția activitatea sa de scriitor. Omiliile, tratatele teologice, corespondența sa tratează o gama variată de teme teologice, evidențiindu-se prin erudiția teologică și laică a autorului. Printre aceste opere se numără și lucrarea de față Tâlcuiri la Epistola a doua către corintheni.

Traducerea operei în limba română aparține arhimandritului Theodosie Atanasiu, egumenul Mănăstirii Precista Mare din Roman. Ediția de față, apărută la editura Swfia și la Editura Cartea Ortodoxă, 2007, este revizuită de Constantin Făgețan. Lucrarea se împarte în 30 de omilii, punctul de plecare al discuției fiind de fiecare dată un text scripturistic din a doua Epistolă către Corinteni. Stilul scrierii se remarcă prin strânsa legătură ce se stabilește între autor și cititor, datorită folosirii persoanei I, numărul plural. Lectorul este îndemnat să îl asiste pe Sfântul în descoperirea sensurilor Sfintei Scripturi.

Pe parcursul celor 30 de omilii Sfântul Hrisostom prezintă motivul scrierii epistolei a doua către Corinteni, puterea rugăciunii, motivele ce l-au determinat pe Sfântul Apostol Pavel să vină în Corint, dificultățile întâmplate de Sfântul Apostol Pavel în Asia, statornicia în necazuri a creștinilor. De asemenea , autorul combate erezia lui Marcion, erezia arienilor și alte învățături greșite. Se afirmă unitatea Bisericii, superioritatea Noului Testament față de Vechiul Testament.

Deși, cartea „Tâlcuiri la Epistola a doua către Corintheni” este o lucrare de exegeză biblică ea constituie și un adevărat tratat de morală creștină. Extraordinara misiune pastorală a Sfântul Ioan Hrisostom, desfășurată pe parcursul întregii vieți, își găsește expresia și în varietatea temelor morale abordate în lucrarea de față. Sfântul Ioan tratează subiecte precum milostenia, smerenia, mândria, rugăciunea, păcatul, iubirea de Dumnezeu, judecata cea de obște, slujirea sfinților, viața întru Hristos, frica de Dumnezeu, eptimii, curăție, autoritățile civile.

Omilia a II-a se remarcă prin mențiunile liturgice oferite de Sfântul Părinte. Astfel, el prezintă textul unei ectenii care a stat la baza ecteniei pentru cei chemați din cadrul liturghiei oficiate în zilele noastre. Din analiza acestei ectenii se poate constata faptul că liturghia Sfântul Ioan ce se oficiază în zilele noastre este produsul mai multor secole de evoluție a cultului creștin, ea fiind creația mai multor autori.

Importanța acestei opere se datorează atât ideilor dogmatice, morale, liturgice pe care le conține, cât mai ales faptului că ea a fost scrisă spre sfârșitul secolului al IV-lea, secol în care s-a fundamentat învățătura de credință creștină, Sfântul Ioan Gură de Aur participând și prin acesta lucrare la stabilirea adevărului de credință împotriva învățăturilor false ce luau naștere în sânul Bisericii.

Inscriere

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

1) certificat de botez (ortodox) – original şi copie xerox, legalizată de preotul paroh prin aplicarea ştampilei parohiei şi înscrisul: “conform cu originalul”;

2) certificat de naştere – copie legalizată;

3) fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;

4) adeverinţă (în original) care să cuprindă mediile generale la învăţătură şi purtare pentru clasele V-VII, iar pentru clasa a VIII-a (semestrul I), conf. adeverinţei model;

5) recomandarea Consiliului parohial şi a preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi al familiei sale;

6) binecuvântarea chiriarhului locului, care se obţine la seminar;

7) adeverinţa medicală de la medicul şcolar sau de familie – clinic sănătos şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

Contact
B-dul Traian, nr. 165,  610207, Piatra Neamţ,
Judeţul Neamţ
Director: Pr. Drd. Dan-Ovidiu Cojan
Tel/ fax:  0233/ 229.550; 0747/ 958.599; 0788/ 812.011
prdancojan@yahoo.com; seminarulpiatraneamt@yahoo.com

Seminarul Teologic Liceal "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Piatra Neamt, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Reclama sponsorizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>