Scoala Gimnaziala Nr. 3 Piatra Neamt

scoala3
Reclama sponsorizata
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (4 votes cast)

Misiunea Școlii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Neamț

Școala Nr. 3 este școala deschisă fiecărui elev pentru dezvoltarea sa personală spre a avea șanse egale de educație și cultură!

Școala Nr. 3 este școala care va forma fiecărui elev deprinderile și capacitățile necesare continuării studiilor în colegii, licee și școli de arte și meserii, ca să poată fi competent, autonom și, în același timp, legat de alții, pe care să-i respecte!

Școala Nr. 3 este școala care va căuta, va recunoaște și va dezvolta aptitudinile fiecărui elev pentru a fi capabil să se adapteze unei societăți dinamice, căreia să-i respecte valorile spirituale și democratice!

Viziunea scolii

Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.

Deviza scolii

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ este o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât, mâine să fii mai bun ca azi !

Contact

Criterii de departajare

Criteriile generale de departajare conform METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR  pentru anul școlar 2013-2014 

a)   existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o/un casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c)   existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare

a)     frecventarea grădiniţelor arondate şcolii;

b)    locul de muncă al părinţilor în zona Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Piatra Neamţ.

Documente:

- certificat care atestă gradul de handicap;

- certificat deces părinţi;

- adeverinţă eliberată de centrul de plasament, plasament familial, casă de copii;

- adeverinţă eliberată de Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ pentru frate/ soră înmatriculat(ă);

- adeverinţă de funcţionare pentru părinţii cu locul de muncă în zona apropiată şcolii.

LOCURI CLASA PREGĂTITOARE: 5 CLASE CU UN TOTAL  DE  125 DE ELEVI

Cadre didactice
Echipa managerială este constituită din:

 • director – Cristiana-Marilena Șoimaru, profesor de istorie, gradul didactic I
 • director adjunct – Anişoara Oniciuc, profesor de fizică, gradul didactic I

Corpul profesoral

 • format în majoritate din cadre didactice cu experienţă şi capabile de performanţă;
 • cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
 • cadre didactice tinere ce manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare, fiind deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare-învăţare, punând elevul în centrul procesului instructiv-educativ şi îl consideră partener în procesul de predare-învăţare.

În anul şcolar 2013-2014, în Şcoala Gimnazială Nr. 3 Piatra Neamţ îşi desfăşoară activitatea 84 cadre didactice, după cum urmează:

 • 28 educatoare (22 gradul didactic I, 2 cu gradul didactic II, 4 cu definitivat);
 • 22 învăţători (17 cu gradul didactic I, 5 cu gradul didactic II);
 • 34 profesori (20 cu gradul didactic I, 6 cu gradul didactic II, 8 cu definitivat)

Dotari

Săli de clasă: 28

Laboratoare – 3, din care:
1 fizică-chimie
1 biologie
1 informatică

Cabinete:

CABINET PSIHOLOGIC
CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
CABINET MEDICAL

Biblioteca cu 20980 volume

Calculatoare 44 din care 40 conectate la internet

36 procesul de învăţământ (33 pentru elev, 3 personalul didactic)

9 pentru administraţie
Sala de sport: 1
Terenuri de sport bituminate: 3

Profesori

Echipa managerială este constituită din:

director – Cristiana-Marilena Șoimaru, profesor  de istorie, gradul didactic I

director  adjunct – Anişoara Oniciuc, profesor  de fizică, gradul didactic I

Corpul profesoral

 • format în majoritate din cadre didactice cu experienţă şi capabile de performanţă;
 • cadre didactice calificate în proporţie de 100%;
 • cadre didactice tinere ce manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare, fiind deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare-învăţare, punând elevul în centrul procesului instructiv-educativ şi îl consideră  partener în procesul de predare-învăţare.

În anul şcolar 2012-2013, în Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 îşi desfăşoară activitatea 84 cadre didactice, după cum urmează:

 • 28 educatoare (22 gradul didactic I, 2 cu gradul didactic II, 4 cu definitivat);
 • 22 învăţători (17 cu gradul didactic I, 5 cu gradul didactic II);
 • 34 profesori (20 cu gradul didactic I, 6 cu gradul didactic II, 8 cu definitivat)

 

Scoala Gimnaziala Nr. 3 Piatra Neamt, 9.3 out of 10 based on 4 ratings
Reclama sponsorizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>