Scoala Gimnaziala “Nicu Albu” Piatra Neamt

nicu albu
Reclama sponsorizata
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (16 votes cast)

CINE SUNTEM?

O INSTITUŢIE DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE ACREDITATĂ pentru învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial care oferă:

- program “şcoală de după şcoală” pentru învăţământul preşcolar;

- alternativa tradiţională şi alternativa Step by Step pentru învăţământul primar;

-program şcolar cu opţionale alese de părinţi şi elevi pentru învăţământul primar şi gimnazial;

- o bază materială cu multe facilităţi;

-resurse umane valoroase;

-proiecte şi programe în slujba copiilor, elevilor şi cadrelor didactice;

-program variat şi bogat pentru activităţile extraşcolare.

SUNTEM:

O CARTE DE VIZITĂ VALOROASĂ PENTRU PERFORMANŢELE PREŞCOLARILOR ŞI ELEVILOR LA EXAMENE,OLIMPIADE ŞI CONCURSURI

Suntem o şcoală incluzivă, pentru toţi copiii!

UNDE VREM SĂ AJUNGEM ?

SĂ FIM CEI MAI BUNI!


 

Contact

SCOALA GIMNAZIALĂ “NICU ALBU” PIATRA NEAMȚ

Oferta

OFERTA ŞCOLARĂ 2013-2014

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR – 6 GRUPE

1. grupa mică A: prof. Forina TALPAN

2. grupa mică B: ed. Maria PANDURU

3. grupa mijlocie A: prof. Carmen IONESCU

4. grupa mijlocie B: prof. Gina HARJA

5. grupa mare A: prof. Otilia Mădălina SANDU

6. grupa mare B: prof. Miluța CRISTAL

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – 13 CLASE

5 clase învăţământ primar tradiţional  

CP A: prof. Daniela DOMNICA

I A: prof. Aurica DASCĂLU

II A: înv. Ioan BRÎNZEI

III A: prof. Carmen Geanina CIOROBÂTCĂ

IV A: prof. Rodica Gabriela VODĂ

8 clase învăţământ primar în alternativa Step by Step

CP B: înv. Ana NICA și prof. Elena Roxana TIMOFTE

CP C: înv. Carmen MUNTEANU și înv. Ioan CALIN

I B: inst. Viorica NANU și înv. Elena USTUROI

II B: inst. Maria IONAȘCU și înv. Adela GHERASIM

III B: înv. Elena IRIMIA și înv. Ana RUSU

III C: înv. Simona ȚIFUI și înv. Florica LIXANDRU

IV B: prof. Cristina Elena ANTONIU și ins. Mirela Eugenia CIUREZ

IV C: înv. Floarea IDICEANU și prof. Cristina MERTICARIU

   ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL – 8 CLASE

V A: diriginte prof. Petronela SMĂRĂNDEANU

V B: diriginte prof. Loredana Irena SĂNDULESCU

VI A: diriginte prof.  Mariana MARCIUC

VI B: diriginte prof.  Lăcrămioara GALANTON

VII A: diriginte prof.  Ion ARUXANDEI

VII B: diriginte prof. Elena IVANOV

VIII A: diriginte prof. Tania ARUXANDEI

VIII B: diriginte prof. Litiana BOLOHAN

Resurse

RESURSE UMANE 2013 – 2014

 • PERSONAL DIDACTIC

  * profesori pentru învăţământul preşcolar / educatoare: 6

* profesori pentru învăţământul primar / institutori / învăţători: 21

* profesori pentru învăţământul gimnazial: 20

* director: 1

* profesor de sprijin: 1

* profesor logoped: 1

* medic şcolar: 1

* medic stomatolog: 1

* asistent medical: 1

 • PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: 7

PERSONAL NEDIDACTIC: 11

RESURSE MATERIALE 2013 – 2014

 • 27 săli de clasă / săli grupă de grădiniţă;
 • 4 cabinete (informatică, limbi moderne, logopedie şi activităţi extracurriculare);
 • 3 laboratoare (chimie, fizică şi biologie);
 • 1 sală sport şi teren sport;
 • 1 spaţiu de joacă pentru copii;
 • 1 sală festivităţi;
 • 1 bibliotecă (12.556 volume);
 • 1 cabinet medical;
 • 1 cabinet stomatologic;
 • 2 săli masă.

Orar

CLICK AICI PENTRU A VIZUALIZA ORARUL SCOLII!

Orarul claselor Step by Step

la Şcoala Gimnazială „Nicu Albu” Piatra Neamţ

Alternativa educaţională Step by Step pentru învăţământul primar se desfăşoară în baza următoarelor reglementări:

 1. O. MECTS nr. 5.571/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ;
 2. Protocolul de colaborare încheiat între Asociaţia „Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională” şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 365/BO/26.04.2012 şi Metodologia privind organizarea şi funcţionarea alternativei Step by Step în unităţile de educaţie timpurie – învăţământ antepreşcolar şi preşcolar şi în unităţile de învăţământ primar şi gimnazial;
 3. O. MEC nr. 3618/27.04.1998 privind aplicarea Metodologiei de organizare şi funcţionarea învăţământului alternativ în grupe, clase care aplică metodologia alternativă Step by Step de predare – învăţare – evaluare, învăţământ preşcolar şi primar.

Programul zilnic al elevilor este de 8 ore. Fiecare echipă constituită din două cadre didactice îşi construiește agenda zilei care se caracterizează printr-o mare flexibilitate. Indiferent de anul de studiu, programul unei zile de şcoală al elevilor este constituit din secvenţe care succed după o ordine aproximativă şi care constituie agenda zilei.

Agenda zilei

Interval orar

Activitatea

8.00 – 14.00

Întâlnirea de dimineaţăActivităţi frontale (predare – învăţare – evaluare)Pauză de gustareActivitate pe centre de învăţareEvaluare – Scaunul autorului

Pauză de masă

 

 

 

 

14.00 – 16.00

Povestea zileiEducaţie fizicăReligieLimbi moderne (începând cu clasa a III-a)Disciplina opţionalăActivităţi specifice alternativei: proiecte şi studii tematice, cluburile cărţii, sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor, plimbări, vizite în cadrul parteneriatelor încheiate, vizionări spectacole şi alte activităţi instructiv – educative.

16.00 – 17.00

Întâlnirea de seară cu părinţii copiilor

Menţiuni:

Agenda zilei este FLEXIBILĂ şi PERSONALIZATĂ în funcţie de:

-          necesităţile colectivului clasei;

-          particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor elevi;

-          anul de studiu;

-          orarul şcolii şi activităţile majore din şcoală;

-          evenimente personale din viaţa familiilor din care fac parte copii.

Agenda zilei particularizată pentru clasa pregătitoare şi clasa I-a:

8.00 ~ 9.00: Întâlnirea de dimineaţă

9.00  ~ 9.30: Activităţi frontale (predare – învăţare – evaluare)

9.00 ~ 9.50: Activitate pe centre de învăţare

9.50 ~10.10: Pauză de gustare

10.10 ~ 11.30: Activitate pe centre de învăţare

11.30 ~ 12.00: Evaluare – Scaunul autorului

12.00 ~ 13.00: Pauză de masă

13.00 ~ 14.00: Povestea zilei

14.00 ~ 15.00: Proiecte tematice; Educaţie fizică; Religie;

15.00 ~ 16.00 Activităţi recreative

16.00 ~ 17.00: Întâlnirea de seară cu părinţii copiilor

Agenda zilei particularizată pentru clasa a II-a:

8.00 ~ 9.00: Întâlnirea de dimineaţă

9.00  ~ 9.40: Activităţi frontale (predare – învăţare – evaluare)

9.40 ~ 10.00: Pauza de gustare

10.00 ~12.00: Activitate pe centre de învăţare

12.00 ~12.45: Evaluare – Scaunul autorului

12.45 ~ 13.45: Pauză de masă

13.45 ~ 14.45: Povestea zilei (metode interactive şi centrate pe elevi)

14.45 ~ 16.00: Studiu tematic, Educaţie fizică, Religia, Activităţi recreative

16.00 ~ 17.00: Întâlnirea de seară cu părinţii copiilor

Agenda zilei particularizată pentru clasa a III-a:

8.00 ~ 8.40: Întâlnirea de dimineaţă

8.40  ~ 9.50: Activităţi frontale (predare – învăţare – evaluare)

9.50 ~ 10.10: Pauza de gustare

10.10 ~12.00: Activitate pe centre de învăţare

12.00 ~12.45: Evaluare – Scaunul autorului

12.45 ~ 13.45: Pauză de masă

13.45 ~ 14.15: Povestea zilei

14.15 ~ 16.00: Limba modernă, Educaţie fizică, Religie, Studiu tematic

16.00 ~ 17.00: Întâlnirea de seară cu părinţii copiilor

Agenda zilei particularizată pentru clasa a IV-a:

8.00 ~ 8.30: Întâlnirea de dimineaţă

8.30  ~ 9.50: Activităţi frontale (predare – învăţare – evaluare)

9.50 ~ 10.10: Pauza de gustare

10.10 ~12.45: Activitate pe centre de învăţare

12.45 ~13.45: Evaluare – Scaunul autorului

13.45 ~ 14.45: Pauză de masă

14.45 ~ 16.00: Cluburile cărţii; Studiu tematic, Limba modernă, Educaţie fizică, Religie

16.00 ~ 17.00: Întâlnirea de seară cu părinţii copiilor

 

Optionale

OFERTA DISCIPLINELOR OPȚIONALE

AN ȘCOLAR 2014-2015

 

Nr. crt.

Clasa

Denumire opțional

Cadru didactic

1.

I A

Călătorie în lumea basmelor Prof. pt. înv. primar Daniela Domnica

2.

I B

Micii artiști Înv. Ana NicaProf. Roxana Timofte

3.

I C

Limba română recreativă Înv. Carmen MunteanuÎnv. Ioan Calin

4.

II A

Literatura pentru copii Prof. Aurica Dascălu

5.

II B

Matematică distractivă Inst. Viorica NanuÎnv. Elena Usturoi

6.

III A

Grup vocal instrumental Înv. Ioan Brînzei

7.

III B

Matematică distractivă Înv. Adela GherasimInst. Maria Ionașcu

8.

IV A

Rodul mâinilor mele Prof. Carmen Ciorobîtcă

9.

IV B

În lumea matematicii Înv. Elena IrimiaÎnv. Ana Rusu

10.

IV C

Filosofie pentru copii Înv. Simona ȚifuiÎnv. Florica Lixandru

12.

V

Marile legende ale lumii Prof. Litiana Bolohan

13.

V

Having fun with English Prof. Petronela Smărăndeanu

14.

VI

Life and culture in the English speaking world Prof. Petronela Smărăndeanu

14.

VI

Calculatorul, prietenul meu Prof. Loredana Săndulescu

16.

VII

Fizica în viața de zi cu zi Prof. Lăcrămioara Galanton

17.

VIII

Aplicații ale matematicii Prof. Ion Aruxandei

18.

VIII

Textul literar în versuri Prof. Elena Ivanov

19.

VIII

Teoria literară aplicată Prof. Tania Aruxandei

Activitati

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

 • Cercuri:

Cercul de lectură şi creaţie „Aripi tinere”

Cerc literar “Povestea vorbei”

Cerc de lectură, creaţie şi dramatizare “Salve, Amice!”

Cercul de Matematică

- Cercul de Istorie

Cercul de Geografie

Cercul de Limba Engleză

- Cercul “Sanitarii pricepuţi”

Cercul de Baschet

 • Cluburi pentru elevi: Phosphore Club, Clubul drepturilor copilului, Clubul de vineri şi Clubul de lectură
 • Revistele şcolii: „Aripi tinere” şi „Salve, Amice!”
 • Trupă de teatru a şcolii: „Fabulinus”
 • PROIECTUL ECO – ŞCOALA

 

Evenimente

EVENIMENTE ANUALE DEVENITE TRADIŢIE

- ZILELE ŞCOLII – sfârşitul lunii octombrie

CONCERTUL DE CRĂCIUN – sfârşitul lunii decembrie

TÂRGUL MĂRŢIŞORULUI sfârşitul lunii februarie

 În fiecare an, la finele lunii februarie, elevii  Scolii Gimnaziale ,,NICU ALBU”, pregatesc , alaturi de cadre didactice si parinti, martisoare si felicitari, in care pun mult suflet si imaginatie. Traditia a ajuns la editia a VIII-a si cu siguranta va continua, mai ales ca, anul trecut, in parteneriat cu Asociatia Sens Civic, au  reusit din ceea ce au vandut, sa cumpare produse pentru copiii de la sectia de Pediatrie, din cadrul Spitalului Judetean Neamt.

Afisul castigator al targului, editia a IX-a 2014 care a fost desemnat de catre o comisie mixta alcatuita din elevi din Consiliul Scolar al Elevilor, din parinti si specialisti. Foto afis castigator_2014

Mamici alaturi de copiii lor realizand, inainte de targ, martisoare.

-   EXCELENŢA ŞCOLII – Iunie

A devenit deja o traditie ca, la inceputul lunii iunie, Asociatia Parintilor scolii sa premieze, oferind diplome si medalii, celor mai merituosi dintre copii,  incepand cu cei mai mici, prescolarii, si continuand cu cei de la primar si gimnaziu.  Prin aceasta activitate, parintii rasplatesc, din fonduri proprii, elevii care au obtinut de-a lungul anului scolar rezultate de exceptie.

 

Galerie foto

 • Interior
 • Excelenta Scolii
 •  Targul Martisorului

 

 

Scoala Gimnaziala “Nicu Albu” Piatra Neamt, 8.0 out of 10 based on 16 ratings
Reclama sponsorizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>