Incep inscrierile in invatamantul primar

scoala
Reclama sponsorizata
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

9 februarie 2015 -  Şcolile care organizează clase pregătitoare pentru anul şcolar 2015/2016 vor afişa numărul de clase pregătitoare alocate, atât la sediu, cât şi pe site-ul propriu, dacă există, inclusiv şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

Tot pe 9 februarie începe programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi, în cazul în care copiii nu îndeplinesc vârsta.

11 – 20 februarie 2015 – Organizarea unei „Zile a porţilor deschise” în şcoli, zi în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare şi pot purta discuţii cu personalul unităţii de învăţământ implicat în această activitate.

9 – 20 februarie 2015 -Organizarea, în unităţile de învăţământ preşcolar, a întâlnirilor pentru informarea şi consilierea părinţilor copiilor din grădiniţă care vor fi cuprinşi, în anul şcolar 2015 – 2016, în învăţământul primar.

10 februarie – 4 martie 2015 – Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.

10 februarie – 5 martie 2015 – Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

5 martie 2015 – Transmiterea de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională a procesului – verbal în care este înscris rezultatul dezvoltării psihosomatice a copiilor din judeţ/municipiul Bucureşti, comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti).

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

9 februarie 2015 – Afişarea, la sediul unităţii de învăţământ şi al inspectoratului şcolar şi pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învăţământul primar.

16 februarie – 6 martie 2015 – Completarea de către părinţi, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sâmbăta). Depunerea şi validarea cererilor-tip de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

9 martie 2015 -Procesarea, de către comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

10 – 12 martie 2015 -Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, a cererilor părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de nvăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.

13 martie 2015-Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

13 – 14 martie 2015-Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar şi al unităţilor de învăţământ a candidaţilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neînscrişi după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

16 martie 2015 -Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar. Informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

17 – 27 martie 2015 - Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie în opţiunile privind înscrierea copiilor.

30 martie – 2 aprilie 2015 Procesarea, la nivelul unităţilor de învăţământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicaţia informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această etapă.

3 aprilie 2015 -Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

7 – 10 aprilie 2015 - Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. Soluţionarea de către inspectoratul şcolar a oricărei alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educaţional al copilului.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2014-2015 şi ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I

16 februarie – 6 martie 2015 - Depunerea solicitărilor de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, la sediul unităţii de învăţământ respective.

9 – 13 martie 2015 -Soluţionarea de către unităţile de învăţământ şi, după caz, cu acordul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinţii care solicită înscrierea copiilor la şcoala de circumscripţie, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

17 – 27 martie 2015 -Depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea.

30 martie – 2 aprilie 2015 – Soluţionarea de către unităţile de învăţământ, respectiv comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti a cererilor de înscriere depuse de părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, prin aplicarea prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, a procedurii specifice elaborate de către comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti.

3 aprilie 2015 - Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa I.

DESCARCĂ DE AICI METODOLOGIA PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

DESCARCĂ DE AICI CALENDARUL PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

Reclama sponsorizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>